Elcykeln är inte en modefluga

Även om det är modernt med elcyklar så är det definitivt inte en fluga! Många befarade att elcykeln skulle försvinna från marknaden tämligen snabbt, men de hade fel! Allt fler elcyklar säljs och de är här för att stanna. Men varför vill folk ha en elcykel? Och vad var det som gjorde att den blev så populär?

Bra för miljön

Miljöfrågan har blivit central, mycket tack vare Greta som strejkade för en bättre miljöpolitik, och då elcyklar är ett substitut för både mopeder, motorcyklar och bilar är de ett bättre val för vår miljö. Skeptiker menar att den är mindre miljövänlig än en cykel med trampor och det är sant! Men den ska inte inte jämföras med en vanlig cykel utan med de motorfordon man väljer bort till fördel för just elcykeln. 

Miljöpartiet tycker också att det är ett bra val och fick igenom en möjlighet att subventionera köp av elcykel. Det gav marknaden en rejäl skjuts! 

Frihetskänsla

Att kunna ta sin elcykel och ge sig ut på en tur innebär en stor frihet för många. De som inte kan trampa på en cykel av olika skäl får med elcyklar en stor möjlighet att komma ut. Dess framväxt gjorde också att man kan välja bort både bil, buss, taxi och andra motorfordon och det ger många en känsla av välbehag. 

Kort sagt - elcyklar är bra både för oss som individer och för vår planet! Utveckling sker hela tiden och batterierna kommer att bli ännu mer miljövänliga och ha mer kraft i framtiden. 

14 Sep 2021